Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Kielcach


nr rachunku bankowego:
50 1240 1372 1111 0010 7860 0486


kod Swift Banku: PKOPPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL50 1240 1372 1111 0010 7860 0486