Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Kielcach


nr rachunku bankowego:
55 1910 1019 2004 4200 3121 0001


kod Swift Banku: DEUTPLPXXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL55 1910 1019 2004 4200 3121 0001